Εξ επαφής Σάββατο @ 21.00

Εξ επαφής Σάββατο @ 21.00

Πέμπτη @ 21:00

Πέμπτη @ 21:00

Τετάρτη @ 20:00

Τετάρτη @ 20:00

Μουσικό Διάλυμα-Τρίτη @ 22:00

Μουσικό Διάλυμα-Τρίτη @ 22:00

Της Γιαγιάς τα Παραμύθια-Κυριακή @ 20:00

Της Γιαγιάς τα Παραμύθια-Κυριακή @ 20:00

Jeff and The City Τρίτη @ 20:00

Jeff and The City Τρίτη @

Jazzy People Δευτέρα @ 22:00

Jazzy People Δευτέρα @ 22:00

Cherchez la femme Παρασκευή @ 20.00

pos·tu·late : to assume without proof, or as self-evident; take for granted.

Μια αγκαλιά τραγούδια Παρασκευή @ 22.00

Μια αγκαλιά τραγούδια Παρασκευή @ 22.00

Αλήτης..στη χώρα των θαυμάτων Τρίτη @ 22.00

Αλήτης..στη χώρα των θαυμάτων Τρίτη @ 22.00

Στη σπηλιά του Σώγιερ Δευτέρα @ 20.00

Στη σπηλιά του Σώγιερ Δευτέρα @ 20.00

Πιπέρι στο Στόμα Τετάρτη @ 21.30

Πιπέρι στο Στόμα Τετάρτη @ 21.30

Μαγική Αυλή Τρίτη @ 20.00 Σάββατο @ 19.00

Μαγική Αυλή Τρίτη @ 20.00 Σάββατο @ 19.00

Pinterest
Search