anna
Περισσότερες ιδέες από το anna
sunnyinwisconsin:  i’ve found it, the key to life

sunnyinwisconsin: i’ve found it, the key to life

Imagem de hair, girl, and grunge

Imagem de hair, girl, and grunge

From the bottom of by heart, I don't give a shit.

From the bottom of by heart, I don't give a shit.

From the bottom of by heart, I don't give a shit.

From the bottom of by heart, I don't give a shit.

we are made of stardust

we are made of stardust

Chloe Pryce | Fashion

Chloe Pryce | Fashion

به یک جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی رنج را نباید امتداد داد، باید مثل یک چاقو که چیز ها را می برد و از میانشان می گذرد، از بعضی آدم ها بگذری و برای همیشه تمامشان کنی... #فاکنر

به یک جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی رنج را نباید امتداد داد، باید مثل یک چاقو که چیز ها را می برد و از میانشان می گذرد، از بعضی آدم ها بگذری و برای همیشه تمامشان کنی... #فاکنر

T H E _ C O L L E C T O R

T H E _ C O L L E C T O R