Xaoa/August/Γένεση 1:14/Genesis 1:14/Κι είπε ο Θεός:Ας γίνουν φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού,για να διαχωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα κι άς είναι για σημεία,και καιρούς και ημέρες και χρόνους/And God said'Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night.A nd let them be for signs and for seasons,and for days and years.

Xaoa/August/Γένεση 1:14/Genesis 1:14/Κι είπε ο Θεός:Ας γίνουν φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού,για να διαχωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα κι άς είναι για σημεία,και καιρούς και ημέρες και χρόνους/And God said'Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night.A nd let them be for signs and for seasons,and for days and years.

xaoa/May/Ιωάννη 3:16,17/John3:16,17/Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο,ώστε παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή του Υιό,για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ'αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνιαΓιατί ο Θεός...για να σωθεί ο κόσμος δι αυτού/For God so loved the world that he gave his one and only Son,that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.For God did not send his Son into the world to condemn the world,but to save the world through him.

xaoa/May/Ιωάννη 3:16,17/John3:16,17/Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο,ώστε παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή του Υιό,για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ'αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνιαΓιατί ο Θεός...για να σωθεί ο κόσμος δι αυτού/For God so loved the world that he gave his one and only Son,that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.For God did not send his Son into the world to condemn the world,but to save the world through him.

Xaoa/March/Β Τιμοθεον 4:2/2Timothy4:2/Κήρυξε το λόγο του Θεού με επιμονή,στον κατάλληλο και τον ακατάλληλο καιρό`έλεγξε,επίπληξε΄συμβούλεψε.Κι όλα αυτά με όλη τη μακροθυμία σου,διδάσκοντας με κάθε τρόπο/Preach the word,be prepared in season and out of season,correct,rebuke and encourage-with great patience and careful instruction.

Xaoa/March/Β Τιμοθεον 4:2/2Timothy4:2/Κήρυξε το λόγο του Θεού με επιμονή,στον κατάλληλο και τον ακατάλληλο καιρό`έλεγξε,επίπληξε΄συμβούλεψε.Κι όλα αυτά με όλη τη μακροθυμία σου,διδάσκοντας με κάθε τρόπο/Preach the word,be prepared in season and out of season,correct,rebuke and encourage-with great patience and careful instruction.

xaoa | Μήνυμα Δεκεμβρίου/December16/Κατά Ματθαίον 2:2/Matthew 2:2/''Που είναι ο νεογέννητος Βασιλιάς των Ιουδαίων;Είδαμε να ανατέλλει το άστρο του κι ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε''/''Where is He who has been born King of Jews?For we have seen His star in the East and have come to worship Him.''

xaoa | Μήνυμα Δεκεμβρίου/December16/Κατά Ματθαίον 2:2/Matthew 2:2/''Που είναι ο νεογέννητος Βασιλιάς των Ιουδαίων;Είδαμε να ανατέλλει το άστρο του κι ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε''/''Where is He who has been born King of Jews?For we have seen His star in the East and have come to worship Him.''

xaoa/Παροιμίες16:7/Proverbs16:7/November/Οταν ο Κύριος αρέσκεται στους δρόμους του ανθρώπου,και τους εχθρούς του ειρηνεύει μαζί του./When a man's ways please the Lord ,He makes even his enemies to be at peace with him

xaoa/Παροιμίες16:7/Proverbs16:7/November/Οταν ο Κύριος αρέσκεται στους δρόμους του ανθρώπου,και τους εχθρούς του ειρηνεύει μαζί του./When a man's ways please the Lord ,He makes even his enemies to be at peace with him

Xaoa/October16/Ματθαίον 6:25-26/Γι αυτό λοιπόν σας λέω :Μη μεριμνάτε για τη ζωή σας,τι θα φάτε.τι θα πιείτε ούτε τι θα ντυθείτε.Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή;Και το σώμα δεν είναι...Πατέρας σας τα θρέφει'εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο απ'αυτά;/Matthew6:25,26/Therefore I say to you,do not worry about your life,what you will eat,drink nor about your body,what you will put on.Is not life more than food and the body more...Father feeds them.Are you not of more value than they?

Xaoa/October16/Ματθαίον 6:25-26/Γι αυτό λοιπόν σας λέω :Μη μεριμνάτε για τη ζωή σας,τι θα φάτε.τι θα πιείτε ούτε τι θα ντυθείτε.Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή;Και το σώμα δεν είναι...Πατέρας σας τα θρέφει'εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο απ'αυτά;/Matthew6:25,26/Therefore I say to you,do not worry about your life,what you will eat,drink nor about your body,what you will put on.Is not life more than food and the body more...Father feeds them.Are you not of more value than they?

xaoa/Ψαλμοί 1:2-3/Psalms1:2-3/September/Αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του και στον νόμο του μελετάει ημέρα και νύχτα.Θα είναι σαν δέντρο φυτεμένο κοντά στα ρυάκια των νερών... κι όλα όσα άν πράττει θα ευοδωθούν/But whose delight is in the law of the Lord and who meditates on his law day and night.That person is like a tree planted by streams of water,which yields its fruit in season and whose leaf does not wither-whatever they do prospers.

xaoa/Ψαλμοί 1:2-3/Psalms1:2-3/September/Αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του και στον νόμο του μελετάει ημέρα και νύχτα.Θα είναι σαν δέντρο φυτεμένο κοντά στα ρυάκια των νερών... κι όλα όσα άν πράττει θα ευοδωθούν/But whose delight is in the law of the Lord and who meditates on his law day and night.That person is like a tree planted by streams of water,which yields its fruit in season and whose leaf does not wither-whatever they do prospers.

Xaoa/July/Ωσηέ10:12/Hosea 10:12/Να σπείρετε για τον εαυτό σας με δικαιοσύνη,να θερίσετε με έλεος`να ανοίξετε την αφημένη γη σας`επειδή είναι καιρός να εκζητήσετε τον Κύριο,μέχρις ότου έρθει να σταλάξει επάνω σας δικαιοσύνη/Sow rightousness for yourselves,reap the fruit if unfailing love,and break up your unplowed ground,for its time to seek the Lord until he comes and showers his rightousness on you.

Animal Oil Painting shipping and museum quality.

Xaoa/June/Ιερεμίας 31:35,36/Jeremiah 31:35,36/Έτσι λέει ο Κύριος αυτός που έδωσε τον ήλιο για φως της ημέρας,τις διατάξεις του φεγγαριού και των άστρων για φως της...'Αν αυτές οι διατάξεις εκλείψουν από μπροστά μου'λέει ο Κύριος, 'τότε και το σπέρμα του Ισραήλ θα πάψει από το να είναι μπροστά μου'/This is what the Lord says,he who appoints the sun to shine by day,who decrees ...'Only if these decrees vanish from my sight'declares the Lord'will Israel ever cease being a nation before me.'

Xaoa/June/Ιερεμίας 31:35,36/Jeremiah 31:35,36/Έτσι λέει ο Κύριος αυτός που έδωσε τον ήλιο για φως της ημέρας,τις διατάξεις του φεγγαριού και των άστρων για φως της...'Αν αυτές οι διατάξεις εκλείψουν από μπροστά μου'λέει ο Κύριος, 'τότε και το σπέρμα του Ισραήλ θα πάψει από το να είναι μπροστά μου'/This is what the Lord says,he who appoints the sun to shine by day,who decrees ...'Only if these decrees vanish from my sight'declares the Lord'will Israel ever cease being a nation before me.'

Xaoa/April/Ησαΐας 55:10,11/Isaiah 55:10,11/Επειδή, όπως κατεβαίνει η βροχή και  το χιόνι από τον ουρανό,και δεν γυρίζει εκεί,αλλά ποτίζει τη γη...έτσι και ο λόγος μου ,που βγαίνει από το στόμα μου`δεν θα γυρίσει σε μένα αδειανός,αλλά θα εκτελέσει το θέλημά μου,και θα ευοδωθεί σε ό,τι τον αποστέλλω/For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there...shall not return to me empty,but it shall accomplish that which I purpose,and shall succeed in the thing for which I…

Xaoa/April/Ησαΐας 55:10,11/Isaiah 55:10,11/Επειδή, όπως κατεβαίνει η βροχή και το χιόνι από τον ουρανό,και δεν γυρίζει εκεί,αλλά ποτίζει τη γη...έτσι και ο λόγος μου ,που βγαίνει από το στόμα μου`δεν θα γυρίσει σε μένα αδειανός,αλλά θα εκτελέσει το θέλημά μου,και θα ευοδωθεί σε ό,τι τον αποστέλλω/For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there...shall not return to me empty,but it shall accomplish that which I purpose,and shall succeed in the thing for which I…

Xaoa/February/Δανιήλ 2:21/Daniel 2:21/Κι αυτός μεταβάλλει τους καιρούς και τους χρόνους.Καθαιρεί βασιλιάδες και εγκαθιστά βασιλιάδες.Δίνει σοφία στους σοφούς και γνώση στους συνετούς/He changes times and seasons, he deposes kings and raises up others.He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning.

Xaoa/February/Δανιήλ 2:21/Daniel 2:21/Κι αυτός μεταβάλλει τους καιρούς και τους χρόνους.Καθαιρεί βασιλιάδες και εγκαθιστά βασιλιάδες.Δίνει σοφία στους σοφούς και γνώση στους συνετούς/He changes times and seasons, he deposes kings and raises up others.He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning.

Xaoa/January/Γένεση 8:22/Genesis 8:22/Όσο καιρό μένει η γη,σπορά και θερισμός,και ψύχος και καύμα,και καλοκαίρι και χειμώνας,και ημέρα και νύχτα,δεν θα πάψουν να υπάρχουν/As long as the earth endures,seedtime and harvest,cold and heat,summer and winter,day and night will never cease.

Xaoa/January/Γένεση 8:22/Genesis 8:22/Όσο καιρό μένει η γη,σπορά και θερισμός,και ψύχος και καύμα,και καλοκαίρι και χειμώνας,και ημέρα και νύχτα,δεν θα πάψουν να υπάρχουν/As long as the earth endures,seedtime and harvest,cold and heat,summer and winter,day and night will never cease.

Pinterest
Search