Περισσότερες ιδέες από το ΕΛΕΝΗ
BRILLIANT!How to Teach Arrays - super fun arrays activities like Array-nbows that your students will love

BRILLIANT!How to Teach Arrays - super fun arrays activities like Array-nbows that your students will love

I love learning about arrays because they are so visual which allows for a lot of really fun rectangular arrays activities and practice! I l...

I love learning about arrays because they are so visual which allows for a lot of really fun rectangular arrays activities and practice! I l...

How to Teach Arrays - use dough to build rectangular arrays and so many more great arrays ideas on this blog post!!

How to Teach Arrays - use dough to build rectangular arrays and so many more great arrays ideas on this blog post!!

Multiplication strategies foldable(equal groups, array, repeated addition, skip counting, and number lines)

Multiplication strategies foldable(equal groups, array, repeated addition, skip counting, and number lines)

Variación: poner en el vaso los factores y en la cartulina en resultado. Actividad 1: poner cada vaso encima del resultado correspondiente. Actividad 2: leer el vaso y decir el número resultante, levantar vaso para autocorrección.

Variación: poner en el vaso los factores y en la cartulina en resultado. Actividad 1: poner cada vaso encima del resultado correspondiente. Actividad 2: leer el vaso y decir el número resultante, levantar vaso para autocorrección.

mamma e mimma: Lapbook delle tabelline

mamma e mimma: Lapbook delle tabelline

Multiplicacao

Multiplicacao

καρτέλες με δίψηφα φωνήεντα - Αναζήτηση Google

καρτέλες με δίψηφα φωνήεντα - Αναζήτηση Google

учимся счита

учимся счита

Adapt to any math equations. Answer key on the back of the plate. Colors/answers should be on both sides of the clothes pins

Adapt to any math equations. Answer key on the back of the plate. Colors/answers should be on both sides of the clothes pins