Περισσότερες ιδέες από το Xk8

Kyo from Dir En Grey

京 --- photoshoot

Aoi. The GazettE.

Ruki. the GazettE.

Ruki. the GazettE.

Ruki. the GazettE.

Ruki. the GazettE.

Kyo. Dir en Grey.

One of my many heros: Kyo the vocalist from Dir en grey