Χουανίτο της Μυτιλήνης

Χουανίτο της Μυτιλήνης

Μυτιλήνη, Λέσβος. Ελλάδα
Χουανίτο της Μυτιλήνης
More ideas from Χουανίτο
Triplofusus giganteus (Kiener, 1840) Horse Conch

Horse Conch /Triplofusus giganteus/ (Kiener, predatory sea snail --- eating a Lightning Whelk /Busycon perversum/. One of the largest predatory sea snails.

Helmet Urchins, or Shingle Urchins and in Hawaiian are called kaupali which translates to "cliff hanging." These urchins are found in the harsh intertidal zone of the volcanic shores of Hawaii.

Helmet Urchins, or Shingle Urchins (Colobocentrotus atratus) and in Hawaiian are called kaupali which translates to "cliff hanging." These urchins are found in the harsh intertidal zone of the volcanic shores of Hawaii.

Wolffish

Deep sea Atlantic Wolffish displays the hardware it uses to crush mollusks, shellfish, and sea urchins. These tough-looking predators swim as deep as feet meters) and range from the Scandinavian coast to Cape Cod to the Mediterranean.

Flashing Peacock Flounder

The Peacock Flounder Fish (Bothus mancus), also known as the flowery flounder, is a left-eye flounder and is found widely in shallow waters of the Indo-Pacific.

Orange Frogfish

Frogfishes, family Antennariidae, are a type of anglerfish in the order Lophiiformes. They are known as anglerfishes in Australia, where 'frogfish' refers to the Batrachoididae.

Sand Dollar | Most sand dollars have five sets of pores on the surface, which is ...

Live Sand Dollars - they are soft and fuzzy, sometimes even more purple than this. NEVER collect a live sand dollar. Admire them and walk on.

Sea squirts

Sea squirts - I see spiral gold shaped earrings encased in a blue something. I'm not sure what the blue something is, perhaps fabric of some kind.