Χαρούλα Πουταχίδου

Χαρούλα Πουταχίδου

Χαρούλα Πουταχίδου
More ideas from Χαρούλα
Μπουγιουρντί στο τηγανάκι

Μπουγιουρντί στο τηγανάκι

Το της πόλεως όλης ήθος, ομοιούται τοις άρχουσιν. μτφρ: το ήθος όλης της πολιτείας είναι το ίδιο με αυτό αυτών που την κυβερνούν. Ισοκράτης

Το της πόλεως όλης ήθος, ομοιούται τοις άρχουσιν. μτφρ: το ήθος όλης της πολιτείας είναι το ίδιο με αυτό αυτών που την κυβερνούν. Ισοκράτης