Χριστίνα Πενθερουδάκη

Χριστίνα Πενθερουδάκη

Χριστίνα Πενθερουδάκη
More ideas from Χριστίνα

A Brighter Day By Shawna Erback by Shawna Erback - A Brighter Day By Shawna Erback Painting - A Brighter Day By Shawna Erback Fine Art Prints and Posters for Sale

"When I got there it was all still and Sunday-like, and hot and sunshiny.and if a breeze fans along and quivers the leaves it makes you feel mournful, because you feel like it's spirits whispering" -Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain.

In Doug Knutson's print JURIS PRUDENCE a vintage lawyer's desk reflects simpler times-few law books, reading glasses, a gavel, an oil lantern by which to work.