Τσεννολι Χριστινα

Τσεννολι Χριστινα

Τσεννολι Χριστινα
Περισσότερες ιδέες από το Τσεννολι
..
..
Greek quotes

Greek quotes

#αυτόόόόόό . . . !!!

#αυτόόόόόό . . . !!!

..
ε ναι...

ε ναι...

Na simplicidade aprendemos que reconhecer um erro não nos diminui, mas nos engrandece, e que as pessoas não existem para nos admirar, mas para compartilhar conosco a beleza da existência.

Na simplicidade aprendemos que reconhecer um erro não nos diminui, mas nos engrandece, e que as pessoas não existem para nos admirar, mas para compartilhar conosco a beleza da existência.

Download

Download