Χρήστος Σοφιανοπουλος

Χρήστος Σοφιανοπουλος

Χρήστος Σοφιανοπουλος
More ideas from Χρήστος
Κληματαριά - Χάρτες Google

Κληματαριά - Χάρτες Google

Lots of hotels choose to decorate their buffets with displays of intricate, and often a little crazy, fruit and vegetable carvings. What's the best watermelon carving you've seen on holiday? Article by Nuria Forsyth

#Watermelon flowers #Food

Watermelon is not only great on a hot summer days to cool you down but it is even very good source for unlimited watermelon art. Watermelon is excellent source