Προφήτης Ζαχαρίας

Michelangelo - The Prophet Zechariah - Renaissance (High Italian, "Cinquecento") - Fresco - Old Testament - Sistine Chapel - Vatican City, Italy

Ερυθραία Σίβυλλα

Ερυθραία Σίβυλλα

Άγγελοι με τα σύμβολα του Αγίου Πάθους

Last Judgment (detail) Fresco Cappella Sistina, Vatican The detail shows the right-hand lunette. Angels are lifting up the column of flagellation, which tilts towards the centre of the wall, as if to balance the cross in the left-hand lunette.

Προφήτης Ιερεμίας

Προφήτης Ιερεμίας

Ανάσταση νεκρών

Ανάσταση νεκρών

Είσοδος των καταδικασμένων στη κόλαση

Articoli dal February 2015 su Michelangelo Buonarroti è tornato

habilis habilis: Μιχαήλ Άγγελος - Michelangelo Άγγελοι με τις σάλπιγγες της Δ. Π.

habilis habilis: Μιχαήλ Άγγελος - Michelangelo Άγγελοι με τις σάλπιγγες της Δ. Π.

Μακάριοι

Μακάριοι

Λεπτομέρεια

Sistine Chapel - Ezekiel (detail) Michelangelo Buonarroti ♡ Looking up and seeing this in The Sisteen Chapel brought me to tears. Feeling as though my father Ezekiel was there with me♡

Pinterest
Search