Σάτυρος παίζει με τον Έρωτα (1877) - Εθνική Γλυπτοθήκη Μάρμαρο

Χαλεπάς Γιαννούλης

Σάτυρος παίζει με τον Έρωτα (1877) - Εθνική Γλυπτοθήκη Μάρμαρο

Λεπτομέρεια

Χαλεπάς Γιαννούλης

Λεπτομέρεια

Μήδεια ΙΙΙ (1933) Εθνική Γλυπτοθήκη Γύψος

Χαλεπάς Γιαννούλης

Μήδεια ΙΙΙ (1933) Εθνική Γλυπτοθήκη Γύψος

Κοιμωμένη - Μαρμάρινο γλυπτό στο κοιμητήριο

Χαλεπάς Γιαννούλης

Κοιμωμένη - Μαρμάρινο γλυπτό στο κοιμητήριο

Εθνική Γλυπτοθήκη

Χαλεπάς Γιαννούλης

Εθνική Γλυπτοθήκη

Ανάγλυφο κόρης

Χαλεπάς Γιαννούλης

Ανάγλυφο κόρης

Αναπαυόμενη (1931) Εθνική Γλυπτοθήκη Γύψος

Χαλεπάς Γιαννούλης

Αναπαυόμενη (1931) Εθνική Γλυπτοθήκη Γύψος

Λεπτομέρεια

Χαλεπάς Γιαννούλης

Λεπτομέρεια

Φιλοστοργία (1875) Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού Γύψος

Χαλεπάς Γιαννούλης

Giannoulis Chalepas Affection (plaster) 1875 (Cultural foundation of Tinos)

Μουσείο Γιαννούλη Χαλεπά στο χωριό Πύργος στην Τήνο

Χαλεπάς Γιαννούλης

Μουσείο Γιαννούλη Χαλεπά στο χωριό Πύργος στην Τήνο

Χαλεπάς Γιαννούλης

Χαλεπάς Γιαννούλης

Το εργαστήριο στο χωριό  Μουσείο Γιαννούλη Χαλεπά στο χωριό Πύργος στην Τήνο

Χαλεπάς Γιαννούλης

Το εργαστήριο στο χωριό Μουσείο Γιαννούλη Χαλεπά στο χωριό Πύργος στην Τήνο

Άνοιξη (1937) Γύψος

Χαλεπάς Γιαννούλης

Η αγαπημένη μου ανεψιά Ειρήνη (1935) Γύψος

Χαλεπάς Γιαννούλης

Η αγαπημένη μου ανεψιά Ειρήνη (1935) Γύψος

Αναπαυόμενη Μουσείο Γιαννούλη Χαλεπά στο χωριό Πύργος στην Τήνο

Χαλεπάς Γιαννούλης

Αναπαυόμενη Μουσείο Γιαννούλη Χαλεπά στο χωριό Πύργος στην Τήνο

Αφροδίτη (1931) Εθνική Γλυπτοθήκη Γύψος

Χαλεπάς Γιαννούλης

Venus, 1931 by Yannoulis Chalepas.

Pinterest
Search