Ο Πολύφημος έξαλλος

CARRACCI, Annibale The Cyclops Polyphemus dfg oil painting image

Παλάτι Φαρνέζε  στη Ρώμη

Annibale Carracci, Ceiling of the Farnese Gallery The Loves of the Gods Galleria Farnese - Annibale Carracci - Palazzo Farnese, Rome - The Loves of the Gods - Wikipedia, the free encyclopedia

Ο καλλιτέχνης που οδηγεί τη ζωγραφική από το σκοτάδι στο φως  Χαλκογραφία του Pietro Aquila (1640~1700)

Pietro Aquila after a drawing by Carlo Maratti: Annibale Carracci Introduces Painting to Apollo and Minerva

Ο Οδυσσέας μπροστά στην Κίρκη σώζεται από τον Ερμή

Ο Οδυσσέας μπροστά στην Κίρκη σώζεται από τον Ερμή

Αφροδίτη Σάτυρος και Ερωτιδείς 1588

Venus with a Satyr and Cupids :: Annibale Carracci - nu art in mythology painting

Αφροδίτη, Έρως και οι Τρεις Χάριτες

Annibale Carracci "Venus Adorned by the Graces" Early Baroque, oil on panel transferred to canvas, 52 x 67 National Gallery of Art, Washington, D.

Αφροδίτη Άδωνις και έρωτας 1895

CARRACCI, Annibale Venus and Adonis c. 1595 Oil on canvas, 217 x 246 cm Kunsthistorisches Museum, Vienna

Τοπίο με την Αφροδίτη, μετά το μπάνιο της (1605-10)

Landscape with the Toilet of Venus, 1605 - 1609 - Annibale Carracci

Θρίαμβος του Βάκχου και της Αριάδνης

Beyond the Golden Age Time and Narrative in Catullus carmen 64 (Prof. Diederik Burgersdijk University of Amsterdam)

Κέφαλος και Ηώ

Aurora and Cephalus - Agostino Carracci - 1597 - Farnese Gallery, Rome - The Loves of the Gods

Ο Απόλλωνας ταξιδεύει προς τον ουρανό με τον Υάκινθο

Apollo and Hyacinth, by Annibale Carracci, Palazzo Farnese

Pinterest
Search