Σχεδιασμός για το τάφο της Ισαβέλας της Αυστρίας (1526)

Jan Gossaert - Γιαν Μαμπούζε

Page of Design for the Tomb of Isabella of Austria by GOSSART, Jan in the Web Gallery of Art, a searchable image collection and database of European painting, sculpture and architecture

Παναγία της ταπεινότητας (1520-25)

Jan Gossaert - Γιαν Μαμπούζε

Αδάμ και Εύα (1520-25)

Jan Gossaert - Γιαν Μαμπούζε

Jan Gossart - Adam and Eve Pen and brown ink over black chalk or charcoal, 259 x 211 mm, Graphische Sammlung Albertina, Vienna

Κάρολος V (1520) Από εκτύπωση

Jan Gossaert - Γιαν Μαμπούζε

Jan Gossaert (Mabuse) - Charles V, Etching from iron plate, 253 x 176 mm.

Κολοσσιαίο από την δυτική πλευρά (1509)

Jan Gossaert - Γιαν Μαμπούζε

centuriespast: “ GOSSART, Jan View of the Colosseum Seen from the West c. 1509 Pen and brown ink over black chalk, 202 x 268 mm Staatliche Museen, Berlin ”

Ηρακλής και Δηιάνειρα (1530ς)

Jan Gossaert - Γιαν Μαμπούζε

Page of Hercules and Deianira by GOSSART, Jan in the Web Gallery of Art, a searchable image collection and database of European painting, sculpture and architecture

Σχεδιασμός για γυάλινο παράθυρο (1520ς)

Jan Gossaert - Γιαν Μαμπούζε

Σχεδιασμός για γυάλινο παράθυρο (1520ς)

Ο Ηρακλής σκοτώνει τον Κάκο (1520ς)

Jan Gossaert - Γιαν Μαμπούζε

Hercules Killing Cacus by Jan Gossaert Pen and brush and brown ink, over black chalk, 367 x 545 mm Rijksmuseum, Amsterdam

Σχεδιασμός για ένα τρίπτυχο (1520ς)

Jan Gossaert - Γιαν Μαμπούζε

Page of Design for a Triptych by GOSSART, Jan in the Web Gallery of Art, a searchable image collection and database of European painting, sculpture and architecture

Επιτάφιος θρήνος (1520ς)

Jan Gossaert - Γιαν Μαμπούζε

Page of The Lamentation by GOSSART, Jan in the Web Gallery of Art, a searchable image collection and database of European painting, sculpture and architecture

Υπαπαντή (1520ς)

Jan Gossaert - Γιαν Μαμπούζε

The Presentation in the Temple - Jan Gossaert (Mabuse). Pen and brown ink, brush and brown ink, brown wash on brown paper. 394 x 165 mm.

Σχεδιασμός για διακοσμητική ροζέτα (1520ς)

Jan Gossaert - Γιαν Μαμπούζε

Page of Design for Stained-Glass Roundel by GOSSART, Jan in the Web Gallery of Art, a searchable image collection and database of European painting, sculpture and architecture

Χριστιανός ΙΙ της Δανίας (1526)

Jan Gossaert - Γιαν Μαμπούζε

Christian II of Denmark - Jan Gossaert (Mabuse). Pen and brown ink over black chalk. 269 x 216 mm.

Ο εμπαιγμός του Χριστού ή Η άκρα ταπείνωση (1525)

Jan Gossaert - Γιαν Μαμπούζε

Page of The Mocking of Christ or the Man of Sorrows by GOSSART, Jan in the Web Gallery of Art, a searchable image collection and database of European painting, sculpture and architecture

Ο βασιλιάς της Δανίας Χριστιανός ΙΙ (1525)

Jan Gossaert - Γιαν Μαμπούζε

Artist: Gossaert, Jan, Title: King Christian II of Denmark, Date: 1525

Παναγία βρεφοκρατούσα (1522)

Jan Gossaert - Γιαν Μαμπούζε

Page of Virgin and Child Seated on a Bank by GOSSART, Jan in the Web Gallery of Art, a searchable image collection and database of European painting, sculpture and architecture

Pinterest
Search