Ηρακλής και Δηιάνειρα (1530ς)

Page of Hercules and Deianira by GOSSART, Jan in the Web Gallery of Art, a searchable image collection and database of European painting, sculpture and architecture

Σχεδιασμός για γυάλινο παράθυρο (1520ς)

Σχεδιασμός για γυάλινο παράθυρο (1520ς)

Ο Ηρακλής σκοτώνει τον Κάκο (1520ς)

monsieurlabette: Hercules Killing Cacus by Jan Gossaert and brush and brown ink, over black chalk, 367 x 545 mmRijksmuseum, Amsterdam

Σχεδιασμός για ένα τρίπτυχο (1520ς)

Page of Design for a Triptych by GOSSART, Jan in the Web Gallery of Art, a searchable image collection and database of European painting, sculpture and architecture

Επιτάφιος θρήνος (1520ς)

Page of The Lamentation by GOSSART, Jan in the Web Gallery of Art, a searchable image collection and database of European painting, sculpture and architecture

Σχεδιασμός για διακοσμητική ροζέτα (1520ς)

Page of Design for Stained-Glass Roundel by GOSSART, Jan in the Web Gallery of Art, a searchable image collection and database of European painting, sculpture and architecture

Χριστιανός ΙΙ της Δανίας (1526)

Χριστιανός ΙΙ της Δανίας (1526)

Σχεδιασμός για το τάφο της Ισαβέλας της Αυστρίας (1526)

Page of Design for the Tomb of Isabella of Austria by GOSSART, Jan in the Web Gallery of Art, a searchable image collection and database of European painting, sculpture and architecture

Ο εμπαιγμός του Χριστού ή Η άκρα ταπείνωση (1525)

Page of The Mocking of Christ or the Man of Sorrows by GOSSART, Jan in the Web Gallery of Art, a searchable image collection and database of European painting, sculpture and architecture

Pinterest
Search