Λεπτομέρεια

Tiepolo Giovanni Battista - Τιέπολο

Η αποθέωση της οικογένειας Pisani. (1761-62)

Tiepolo Giovanni Battista - Τιέπολο

Giovanni Battista Tiepolo The Apotheosis of the Pisani Family painting for sale, this painting is available as handmade reproduction. Shop for Giovanni Battista Tiepolo The Apotheosis of the Pisani Family painting and frame at a discount of off.

Rinaldo και Armida. (1753)

Tiepolo Giovanni Battista - Τιέπολο

Rinaldo and Armida Artist: Giovanni Battista Tiepolo Completion Date: 1753 Style: Rococo Genre: literary painting Technique: oil Material: canvas Dimensions: 105 x 143 cm Gallery: Staatsgalerie, Würzburg, Germany

Το μαρτύριο της Αγίας Αγκάθας. (1756)

Tiepolo Giovanni Battista - Τιέπολο

“Saint Agatha’s themes are health, well-being and protection. Her symbols are any health related items. Saint Agatha was a third-century Italian martyr who now presides over matters o…

Ο Αγιος Ιάκωβος. (1749-50)

Tiepolo Giovanni Battista - Τιέπολο

St James the Greater Conquering the Moors - Giovanni Battista Tiepolo

Ο αυτοκράτορας Αύγουστος παρακολουθεί παράσταση.  (1743)

Tiepolo Giovanni Battista - Τιέπολο

Maecenas Presenting the Liberal Arts to the Emperor Augustus, Giovanni Battista Tiepolo, 1743

Τιέπολο

Tiepolo Giovanni Battista - Τιέπολο

Maecenas Presenting the Liberal Arts to the Emperor Augustus, Giovanni Battista Tiepolo, 1743

Η Παναγία με τους έξι Αγίους. (1737-40)

Tiepolo Giovanni Battista - Τιέπολο

The Virgin with Six Saints - Giovanni Battista Tiepolo. Oil on canvas. x 56 cm. Museum of Fine Arts (Szépmûvészeti Muzeum), Budapest, Hungary.

Λεπτομέρεια

Tiepolo Giovanni Battista - Τιέπολο

The Apotheosis of the Pisani Family [detail by Giovanni Battista Tiepolo

Αριστοκρατία και αρετή. (1957-58)

Tiepolo Giovanni Battista - Τιέπολο

Allegory of Merit Accompanied by Nobility and Virtue

Αφροδίτη και ο χρόνος. (1754-58)

Tiepolo Giovanni Battista - Τιέπολο

An Allegory With Venus & Time An artful painting by Giovanni Battista Tiepolo.

Ο θάνατος του Υάκινθου. (1752-53)

Tiepolo Giovanni Battista - Τιέπολο

Πλανήτες και ήπειροι. (1752)

Tiepolo Giovanni Battista - Τιέπολο

Allegory of the Planets and Continents Giovanni Battista Tiepolo (Italian, Venice Madrid) Date: 1752 Medium: Oil on canvas Classification: Paintings Accession Number:

Ο Ποσειδώνας προσφέρει δώρα στη Βενετία. (1740)

Tiepolo Giovanni Battista - Τιέπολο

TIEPOLO, Giovanni Battista Neptune Offering Gifts to Venice Oil on canvas, 135 x 275 cm Palazzo Ducale, Venice

Σθένος και δικαιοσύνη.(1743)

Tiepolo Giovanni Battista - Τιέπολο

TIEPOLO, Giovanni Battista Fortitude and Justice 1743 Oil on canvas, 235 x

Τελευταία Κοινωνία της Αγίας Λουκίας. (1747-48)

Tiepolo Giovanni Battista - Τιέπολο

Pinterest
Search