Φωτόδεντρο: Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Φωτόδεντρο: Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

e-yliko.gr: Η εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας

e-yliko.gr: Η εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα

Ψηφιακοί Πόροι για την Ελληνική Γλώσσα - Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για τα γλωσσικά μαθήματα

Ψηφιακοί Πόροι για την Ελληνική Γλώσσα - Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για τα γλωσσικά μαθήματα

WordNet - A lexical database of English. Nouns, verbs, adjectives and adverbs grouped into sets of cognitive synonyms (synsets), each expressing a distinct concept.

WordNet - A lexical database of English. Nouns, verbs, adjectives and adverbs grouped into sets of cognitive synonyms (synsets), each expressing a distinct concept.

Δικτυακά Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες (Ξένων Γλωσσών)

Δικτυακά Λεξικά - Εγκυκλοπαίδειες (Ξένων Γλωσσών)

Ελληνικός Πολιτισμός: επιτεύγματα και υλικό γύρω από τον ελληνικό πολιτισμό (Αρχαία Ελληνική Τέχνη, Οδύσσεια, Ιλιάδα, Ηρόδοτος και Ελένη, Γραμματική και Συντακτικό της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής)

Ελληνικός Πολιτισμός: επιτεύγματα και υλικό γύρω από τον ελληνικό πολιτισμό (Αρχαία Ελληνική Τέχνη, Οδύσσεια, Ιλιάδα, Ηρόδοτος και Ελένη, Γραμματική και Συντακτικό της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής)

Φιλογνωσία - Ιστονησίδα Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, με διδακτικό υλικό για δασκάλους και φιλολόγους

Φιλογνωσία - Ιστονησίδα Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, με διδακτικό υλικό για δασκάλους και φιλολόγους

ΤΠΕ και διδασκαλία των κλασικών γλωσσών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των χωρών Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία

ΤΠΕ και διδασκαλία των κλασικών γλωσσών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των χωρών Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία

Perseus Digital Library (Tufts University)

Perseus Digital Library (Tufts University)

Pinterest
Αναζήτηση