Αγγελική Μήλα

Αγγελική Μήλα

Έλενα Nalini Παυλάτου

Έλενα Nalini Παυλάτου

“Θήτα Χώρος” είναι η εταιρία και ο τόπος που δημιούργησε η Μαρία Τελίδου για να προάγει το πνεύμα και την φιλοσοφία της Μεθόδου Θήτα – ThetaHealing®. Είναι ένας τόπος όπου θα στεγάζει τα σεμινάρια και τις συνεδρίες της Μεθόδου Θήτα.

“Θήτα Χώρος” είναι η εταιρία και ο τόπος που δημιούργησε η Μαρία Τελίδου για να προάγει το πνεύμα και την φιλοσοφία της Μεθόδου Θήτα – ThetaHealing®. Είναι ένας τόπος όπου θα στεγάζει τα σεμινάρια και τις συνεδρίες της Μεθόδου Θήτα.

“Θήτα Χώρος” είναι η εταιρία και ο τόπος που δημιούργησε η Μαρία Τελίδου για να προάγει το πνεύμα και την φιλοσοφία της Μεθόδου Θήτα – ThetaHealing®. Είναι ένας τόπος όπου θα στεγάζει τα σεμινάρια και τις συνεδρίες της Μεθόδου Θήτα.

“Θήτα Χώρος” είναι η εταιρία και ο τόπος που δημιούργησε η Μαρία Τελίδου για να προάγει το πνεύμα και την φιλοσοφία της Μεθόδου Θήτα – ThetaHealing®. Είναι ένας τόπος όπου θα στεγάζει τα σεμινάρια και τις συνεδρίες της Μεθόδου Θήτα.

“Θήτα Χώρος” είναι η εταιρία και ο τόπος που δημιούργησε η Μαρία Τελίδου για να προάγει το πνεύμα και την φιλοσοφία της Μεθόδου Θήτα – ThetaHealing®. Είναι ένας τόπος όπου θα στεγάζει τα σεμινάρια και τις συνεδρίες της Μεθόδου Θήτα.

“Θήτα Χώρος” είναι η εταιρία και ο τόπος που δημιούργησε η Μαρία Τελίδου για να προάγει το πνεύμα και την φιλοσοφία της Μεθόδου Θήτα – ThetaHealing®. Είναι ένας τόπος όπου θα στεγάζει τα σεμινάρια και τις συνεδρίες της Μεθόδου Θήτα.

“Θήτα Χώρος” είναι η εταιρία και ο τόπος που δημιούργησε η Μαρία Τελίδου για να προάγει το πνεύμα και την φιλοσοφία της Μεθόδου Θήτα – ThetaHealing®. Είναι ένας τόπος όπου θα στεγάζει τα σεμινάρια και τις συνεδρίες της Μεθόδου Θήτα.

“Θήτα Χώρος” είναι η εταιρία και ο τόπος που δημιούργησε η Μαρία Τελίδου για να προάγει το πνεύμα και την φιλοσοφία της Μεθόδου Θήτα – ThetaHealing®. Είναι ένας τόπος όπου θα στεγάζει τα σεμινάρια και τις συνεδρίες της Μεθόδου Θήτα.

Σεμινάρια προσωπικής, πνευματικής ανάπτυξης και εναλλακτικών θεραπευτικών μεθόδων  *Συμβουλευτική Ραβδοσκοπίας *Μετρήσεις του ηλεκτρομαγνητηκού πεδίου *Είδη Ραβδοσκοπίας  *Ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες: -Βιοσυντονισμός - Bicom Optima -Κατευθυνόμενη και ελεγχόμενη αποτοξίνωση -Θεραπευτική Ραδιαισθησία -Βιοενεργειακή Θεραπεία -Reiki -Ηχοθεραπεία με ηχητικά σκεύη -Πνευματική Θεραπεία & Ενεργειακή Αναδόμηση -Υπνοθεραπεία -Κβαντική Θεραπεία και Μέθοδος 2 Σημείων

Σεμινάρια προσωπικής, πνευματικής ανάπτυξης και εναλλακτικών θεραπευτικών μεθόδων *Συμβουλευτική Ραβδοσκοπίας *Μετρήσεις του ηλεκτρομαγνητηκού πεδίου *Είδη Ραβδοσκοπίας *Ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες: -Βιοσυντονισμός - Bicom Optima -Κατευθυνόμενη και ελεγχόμενη αποτοξίνωση -Θεραπευτική Ραδιαισθησία -Βιοενεργειακή Θεραπεία -Reiki -Ηχοθεραπεία με ηχητικά σκεύη -Πνευματική Θεραπεία & Ενεργειακή Αναδόμηση -Υπνοθεραπεία -Κβαντική Θεραπεία και Μέθοδος 2 Σημείων

Σχολή της Μεθόδου Θήτα – ThetaHealing® και πολυχώρος Ολιστικών Θεραπειών

Σχολή της Μεθόδου Θήτα – ThetaHealing® και πολυχώρος Ολιστικών Θεραπειών

Έναρξη λειτουργίας Πρότυπου Κέντρου Μουσικής Έρευνας, Εκγύμνασης & Πολιτισμού GongLove Harmony

Έναρξη λειτουργίας Πρότυπου Κέντρου Μουσικής Έρευνας, Εκγύμνασης & Πολιτισμού GongLove Harmony

YperNoisis

is going to be a very powerful portal of change and growth.

Pinterest
Search