Λευκαδίτισσες του συλλόγου Λευκαδίων Ηλιουπόλεως με τα βαρέλια στο κεφάλι.

Λευκαδίτισσες του συλλόγου Λευκαδίων Ηλιουπόλεως με τα βαρέλια στο κεφάλι.

Folklore, Festivals, Concerts, Festival Party

Folklore, Festivals, Concerts, Festival Party

Folklore, Festivals, Concerts, Festival Party

Folklore, Festivals, Concerts, Festival Party

Folklore, Festivals, Concerts, Festival Party

Folklore, Festivals, Concerts, Festival Party

Folklore, Greece

Folklore, Festivals, Concerts, Festival Party

Folklore, Festivals, Concerts, Festival Party

Folklore

Folklore, Festivals, Concerts, Festival Party

Folklore, Festivals, Concerts, Festival Party

Folklore, Festivals, Concerts, Festival Party

Folklore, Festivals, Concerts, Festival Party

Folklore, Festivals, Concerts, Festival Party

Pinterest
Search