Άτ
Περισσότερες ιδέες από το Άτ
'Κάθε πράγμα στο καιρό του και ο κολιός τον Αύγουστο'... Αύγουστος και μια συνταγή για μια συνταγή για να απολαύσετε τους Κολιούς 'Πλακί' με ντοματούλες, κ

'Κάθε πράγμα στο καιρό του και ο κολιός τον Αύγουστο'... Αύγουστος και μια συνταγή για μια συνταγή για να απολαύσετε τους Κολιούς 'Πλακί' με ντοματούλες, κ

Alexander at Arbela, Plain of Gaugamela, Iraq, 331BC- by David Pentland

Alexander at Arbela, Plain of Gaugamela, Iraq, 331BC- by David Pentland

Alexander took Tyrus

Alexander took Tyrus

The Battle of Cunaxa was fought in 401 BC between Cyrus the Younger and his elder brother Arsaces, who had inherited the Persian throne as Artaxerxes II in 404 BC. The great battle of the revolt of Cyrus took place 70 km north of Babylon, at Cunaxa (Greek: Κούναξα), on the left bank of the Euphrates River.

The Battle of Cunaxa was fought in 401 BC between Cyrus the Younger and his elder brother Arsaces, who had inherited the Persian throne as Artaxerxes II in 404 BC. The great battle of the revolt of Cyrus took place 70 km north of Babylon, at Cunaxa (Greek: Κούναξα), on the left bank of the Euphrates River.

"Alexander the Great's army defeats Indian warriors at the battle of Hydaspes in nothern India, 326 BC", Angus McBride

"Alexander the Great's army defeats Indian warriors at the battle of Hydaspes in nothern India, 326 BC", Angus McBride

Alexander the Great - king of the ancient Greek kingdom of Macedonia

Alexander the Great - king of the ancient Greek kingdom of Macedonia

Alexander the Great

Alexander the Great

Battle of Gaugamela.

Battle of Gaugamela.

Alexander the Great at the Battle of Granicus River

Alexander the Great at the Battle of Granicus River

Macedonian phalanx. Primary infantry formation from Philip and Alexander through the fall of the successor states. Note the hypaspists guarding the exposed flanks.

Macedonian phalanx. Primary infantry formation from Philip and Alexander through the fall of the successor states. Note the hypaspists guarding the exposed flanks.